16.05.2018 - IPO eksam  Registreerimine

Kohtunik: Urve Lageda
Varrukamees: Janne Takkinen

AJAKAVA

6:45     Jäljele kogunemine Krooningi Kernu tankla parklas
~ 9:00  Kuulekuse algus Tagadi treeningkeskuses

 

Eksami toimumiskoht: ESLÜ Tagadi treeningkeskus, jälg rohupõllul Harjumaal

Registreerimine lõppeS 11.05.2018.a
Osalejate arvu piirang: 6 koera

 

Osalemistasu

ESLÜ liikmetele: 25 EUR
Mitteliikmetele: 35 EUR

Pangarekvisiidid: Eesti Saksa Lambakoerte Ühing, SEB, arve nr. EE241010022004993000 
Maksekorralduse selgitusse palume märkida osaleva koerajuhi ja koera nimi ning lühend "IPO eksam 16.05.2018"

Osaleja loetakse registreerunuks, kui osalemistasu on makstud ja registreerimisleht esitatud registreerimisaja jooksul. 
 
Katsest osavõtmiseks on nõutav, et  
- koer on nõuetekohaselt vaktsineeritud  
- koer on tätoveeritud või kiibitud 

Osalejad peavad ilmuma katse toimumiskohta hiljemalt pool tundi enne katse algust. 

Osalejal peab olema kaasas:
- koera võistlusraamat
- koera registreerimistunnistus
- koera vaktsineerimistõend
- kaelakett

 

Peakorraldaja: Kaja Voolas
Jäljekoordinaator: Leela Nõu
Kontaktisik: Urve Lageda , tel.5011872
E-post:  info@saksalambakoer.ee

Registreerimisaja jooksul palume teavitada korraldajat ka osaleva emase koera jooksuajast.