15.08.2018 - IPO eksam

Kohtunik: Urve Lageda
Varrukamees: Rene Radala

 

Eksami toimumiskoht: ESLÜ Tagadi treeningkeskus, jälg rohupõllul Harjumaal

Registreerimine kuni 10.08.2018  - registreerimine on lõppenud
Osalejate arvu piirang

 Algus: 17:00

Jäljele kogunemine kell 16.30 Ääsmäe/Harutee Alexela tanklas 

 

Osalemistasu:

ESLÜ liikmetele: 25 EUR
Mitteliikmetele: 32 EUR

Pangarekvisiidid: Eesti Saksa Lambakoerte Ühing, SEB, arve nr. EE241010022004993000 
Maksekorralduse selgitusse palume märkida osaleva koerajuhi ja koera nimi ning lühend "IPO eksam 15.08.2018"

Osaleja loetakse registreerunuks, kui osalemistasu on makstud ja registreerimisleht esitatud registreerimisaja jooksul. 
 
Katsest osavõtmiseks on nõutav, et  
- koeral on BH katse sooritatud;
- koer on nõuetekohaselt vaktsineeritud;  
- koer on tätoveeritud või kiibitud.

Osalejad peavad ilmuma katse toimumiskohta hiljemalt pool tundi enne katse algust. 

Osalejal peab olema kaasas:
- koera võistlusraamat
- koera registreerimistunnistus
- koera vaktsineerimistõend
- kaelakett

Peakorraldaja: Eve Pungas, tel.5265258
E-post:  koolitus@saksalambakoer.ee

Registreerimisaja jooksul palume teavitada korraldajat ka osaleva emase koera jooksuajast.