27.10.2018:

        KK eksam  Registreerimine 

        BH eksam  Registreerimine 

Registreerimine on lõppenud, sest osalejate arv on täis.

      Osalejate arv on piiratud, registreerimine kuni 23.10.2018

 

Kohtunik: pr.Marika Mikk

Algus:  ...

Toimumiskoht: Pärnu
 

 

----------------------------------------------------

Kuulekuskoolituse eeskiri (KK)

Rahvusvaheliste teenistuskoerte töökatsete eeskirjad (sh BH eeskiri)
 

Osalemistasud: 
KK eksam: ESLÜ liikmetele 15 EUR, mitteliikmetele 20 EUR
BH katse:   ESLÜ liikmetele 17 EUR, mitteliikmetele 22 EUR

Pangarekvisiidid: Eesti Saksa Lambakoerte Ühing, SEB, arve nr. EE241010022004993000 
Maksekorralduse selgitusse palume kindlasti märkida osaleva koerajuhi ja koera nimi ning lühend "KK eksam" või "BH katse" ja eksami toimumise kuupäev

Osaleja loetakse registreerunuks, kui osalemistasu on makstud ja registreerimisleht esitatud registreerimisaja jooksul. 
 
Katsest osavõtmiseks on nõutav, et  
- koer on nõuetekohaselt vaktsineeritud  
- koer on tätoveeritud või kiibitud 

Osalejad peavad ilmuma katse toimumiskohta hiljemalt pool tundi enne katse algust. 

Osalejal peab olema kaasas:
- koera võistlusraamat
- koera registreerimistunnistus
- koera vaktsineerimistõend
- kaelakett

 

Peakorraldaja ja info: Eve Pungas, tel.5265258
e-post: koolitus@saksalambakoer.ee

 

Samal aadressil palume teavitada korraldajat ka osaleva emase koera jooksuajast.

* ESLÜ jätab endale õiguse teha vajadusel muudatusi kohtuniku osas.