31.07.2020:

        KK eksam (KK1 ja KK2)

      

Kohtunik: Urve Lageda

Algus: 18:00

Toimumiskoht: Pärnu

Registreerimine  kuni 26.07.2020

 

----------------------------------------------------

Kuulekuskoolituse eeskiri (KK)  

Osalemistasud:  ESLÜ liikmetele 15 EUR, mitteliikmetele 20 EUR

Pangarekvisiidid: Eesti Saksa Lambakoerte Ühing, SEB, arve nr. EE241010022004993000  Maksekorralduse selgitusse palume kindlasti märkida osaleva koerajuhi ja koera nimi ning lühend "KK eksam" ja eksami toimumise kuupäev

Osaleja loetakse registreerunuks, kui osalemistasu on makstud ja registreerimisleht esitatud registreerimisaja jooksul.    Katsest osavõtmiseks on nõutav, et   - koer on nõuetekohaselt vaktsineeritud   - koer on tätoveeritud või kiibitud 

Osalejad peavad ilmuma katse toimumiskohta hiljemalt pool tundi enne katse algust. 

Osalejal peab olema kaasas: - koera võistlusraamat (kui varasemalt ei ole võistlusraamatut väljastatud, saate selle eksamil); - koera registreerimistunnistus; - koera vaktsineerimistõend; - kaelakett.

 

Peakorraldaja: Eve Pungas, tel.52 65 258, e-post: koolitus@saksalambakoer.ee

 

Samal aadressil palume teavitada korraldajat ka osaleva emase koera jooksuajast.

* ESLÜ jätab endale õiguse teha vajadusel muudatusi kohtuniku osas.