Aretuskontroll 28.novembril 2020.a
 

Kohtunik: pr.Aliftina Petrova

Varrukamees  Jevgeni Kaverin

Algus: 11:00

Koht: Betooni tn. treeningplats

 

 Registreerimine kuni 25.11.2020.a

registreerimisleht internetis

 

 OSALEJAD: 

ESTRELLEST FLAMME KIRKE, om. Urve Lageda EST-00923/18 EST AK eluaegne
ESTRELLEST KRIS IRON STAR, om. Kaja Voolas EST-00571/18 EST AK eluaegne
ALLSAARE ERNA, om. Natalja Porohnja EST-00419/15 EST AK esmane
ESTRELLEST TOP THERA, om. Urve Lageda EST-00752/19 EST AK esmane
NELLY VOM DIEMEL, om. Jelena Levashova SZ2352056 EST AK esmane
RAYNTES POSEIDON, om. Airi Kruusmaa EST-01333/18 EST AK esmane
SOLNECHNAJA DUBRAVA PIKSEL, om. Kristiina Mitus EST 04247/19 EST AK esmane
UNERSCHROCKEN CARLO, om. Toomas Kriisa EST-02528/16 EST AK esmane
UNERSCHROCKEN CORA, om. Leie Pajula EST-02532/16 EST AK esmane
XELLO OGER SCHLOSS, om. Jana Juhkam EST-00651/18 EST AK esmane

 

Korraldaja: ESLÜ aretustoimkond

Info: Lea Tõnismäe 56605052
e-post: info@saksalambakoer.ee

 

Osalemistasu: esmakordsel aretuskontrollil 32 EUR; eluaegsel 20 EUR; mitte ESLÜ liikmele topelttasu (vastavalt 64 EUR ja 40 EUR)

Panga rekvisiidid: Eesti Saksa Lambakoerte Ühing, SEB, arve nr. EE241010022004993000
Maksekorralduse selgitusse palume kindlasti märkida osaleva koera nimi, aretuskontrolli toimumise kuupäev ja lühend AK! 
Koer loetakse registreerunuks, kui osalemistasu on makstud ja registreerimisleht esitatud registreerimisaja jooksul!

Hiljemalt aretuskontrollile saabudes tuleb koera omanikul üle anda korraldajale järgmiste dokumentide koopiad (peavad kinnitama registreerimislehel esitatud andmeid):
a) koopia koera registreerimistunnistusest;
b) koopia puusaliigese düsplaasia hinnangust;
c) koopia võistlusraamatust - olemasolev koolitustulemus;
d) koopia näituse kirjelduslehest - olemasolev näitusehinne.
e) ELUAEGSE SOORITUSE KORRAL LISAKS VEEL ESMAKORDSE ARETUSKONTROLLI TULEMUS (DOKUMENT)

NB! Aretuskontrollile saabudes palume kaasa võtta KÕIKIDE nimetatud dokumentide originaalid. Eluaegse AK soorituse korral kindlasti ka esmakordse aretuskontrolli tulemus (dokument).

NB! Dokumentide kontrolliks palume kõikidel olla kohal pool tundi enne aretuskontrolli algust!

NB! Aretuskontroll viiakse läbi vastavalt aretuskontrolli reguleerivatele dokumentidele (kehtivad alates 15.04.05, avaldatud ajakirjas "Saksa Lambakoer" 1/2005).

 

Ответственный организатор - отдел разведения ЭСЛЮ 
Информация по телефону:   56605052

Плата за участие:

- для членов ЭСЛЮ

первичный керунг 32 EUR
пожизненный керунг 20 EUR

- для нечленов ЭСЛЮ

первичный керунг 64 EUR 
пожизненный керунг 40 EUR

Банковские реквизиты: Eesti Saksa Lambakoerte Ühing, SEB, arve nr. EE241010022004993000

В пояснении платежного поручения просим обязательно указать кличку собаки, дату проведения керунга и сокращение АК.

Собака считается зарегестрированной, если внесена плата за участие и регистрационный лист предоставлен в течении срока регистрации.

Позже, прибывшим на место проведение керунга владельцам собак следует передать организатору копии следующих документов (должны подтверждать данные, предоставленные для листа регистрации):

а) копия регистрационного свидетельства собаки
б) копия оценки степени дисплазии тазобедренных суставов
в) копия с трудовой книжки - имеющие результаты дрессировок
г) копия описания с выставки, выставочная оценка
д) ДЛЯ ПОЖИЗНЕННОГО КЕРУНГА ТАК ЖЕ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРВИЧНОГО КЕРУНГА (ДОКУМЕНТ)

Внимание! Для прохождения керунга просим взять с собой оригиналы ВСЕХ названных документов! Для пожизненного керунга документ о результате первичного керунга!