Sellel lehel saad tutvuda ESLÜ ajakirjaga Saksa Lambakoer

NB! Praegu ajakiri ei ilmu!

Ajakiri on umbes 60-leheküljeline, mustvalge sisu ja värviliste vahelehtede ja kaantega. Lisaks tõuspetsiifilistele materjalidele ilmub ajakirjas ka hulgaliselt huvitavat koeranduse kohta laiemalt, koolitust, aretust, tervist, koerandusalase teaduse arengut ning ajalugu puudutavat, intervjuusid ja persoonilugusid.

Ajakirja toimetus

Toimetus ootab tagasisidet: 
Kuidas hindad ajakirja sisukust – kas lugemist jagub üheks õhtuks või kauemaks? 
Millised artiklid enim huvi pakkusid, millest/kellest loeksid meelsasti järgmistes numbrites? 
On Sul soovitada mõni uus rubriik? Osale ajakirja tegemises ja saada kaastöid!

Toimetuse e-post: ajakiri@saksalambakoer.ee

 

 

Ajakirja sisututvustused

Alaltes ajakirjanumbrist 1/2006 ilmub enne iga numbri trükkiminekut ajakirja arhiivi lehel lühike sisukokkuvõte.

Ajakirja tellimine  Praegu ajakiri ei ilmu

Reklaami tellimine ajakirjas

Ajakirja arhiiv

Alates 2009. aastast toetab ajakirja Saksa Lambakoer trükkimist trükikoda PAAR

Trükikoda Paar