ESLÜ juhatus

Vastavalt ESLÜ põhikirjale juhib ja esindab ESLÜd juhatus, kes määratakse üldkoosoleku poolt ametisse kolmeks aastaks. Juhatuse liikmed (nagu ka erinevate töögruppide liikmed ja abilised) teevad ühingutööd ühiskondlikus korras, oma põhitöökohtade kõrvalt.

Juhatuse korralised koosolekud on lahtised.

 

Juhatuse otsused leiad siit.

 

Infotoimkond

info@saksalambakoer.ee

Näitusetoimkond

show@saksalambakoer.ee

Koolitustoimkond

koolitus@saksalambakoer.ee

Aretustoimkond

aretus@saksalambakoer.ee

 

 

ESLÜ juhatuse koosseis alates 18.04.2015.a:

 

Lea Tõnismäe, aretustoimkond

56 605 052

lea.tonismae@gmail.com

Eve Pungas, majandustoimkond, koolitustoimkond

52 65 258

eve.pungas@gmail.com

Urve Lageda

50 11 872

estrell.est@mail.ee

Rain Heinsoo, näitusetoimkond

50 59 748

rain.heinsoo@mail.ee

Katriin Salumaa, näitusetoimkond

52 98 809

katriin.salumaa@mail.ee

Felor Sepp, avalikud suhted ja infotoimkond

50 67 057

felorsepp@gmail.com

     
     

Asendusliikmed:

   

Eha Kõrve

52 27 223

eha@vaakum.ee

Agle Oissar

51 71 218

agleoissar@gmail.com

 


Juhatuse poolt kinnitatud töögrupi liikmed:

Liikmete nimekirja haldus: Helve Käro helve.karo@gmail.com  

 

ESLÜ Revisjonikomisjon alates 18.04.2015:

  • Maris Luberg
  • Meeli Puusepp
  • Heli Vaab