SAKSA LAMBAKOER (166): UUS STANDARD ALATES 01.01.2011
Oma koosolekul Bratislavas, augustis 2010, kinnitas FCI Peakomitee heaks saksa lambakoera (166) standardi parandused (originaaldokument):

Alates 01.01.2011:

- eksisteerib kaks (2) karvatüüpi: normaalkarvaline ja pikakarvaline;
- mõlema karvatüübi esindajad saavad kandideerida eraldi CACIB-itele.

Vastavalt EKL volinike koosoleku 29.05.2013 otsuse p.15-le (Tõuraamatumääruse täiendamine) on erinevate karvatüüpide omavaheline ristamine lubatud, kuid enne paaritust tuleb sellest kirjalikult teavitada nii ESLÜ juhatust kui ka EKL bürood.
ESLÜ juhatust palume teavitada e-mailiga aadressil aretus@saksalambakoer.ee.

Kuna tegemist on EKL tõuraamatumäärusega kehtestatud nõudega, käsitletakse tõuvariatsioonide ristamisest EKL büroo ja ESLÜ juhatuse mitteteavitamist EKL tõuraamatumääruse rikkumisena.

Viide EKL volinike koosoleku protokollile 29.05.2013 (p.15) :
http://www.kennelliit.ee/est/kennelliidu_juhtimine/volinike_kogu/vk_protokollid/volprot_13_290513.pdf

 

Originaal

Saksa lambakoera uus standard eesti keeles

Tõuaretuseeskiri

 

Aretuse erinõuded

(Kinnitatud 15.05.2008 ESLÜ üldkoosolekul ja EKL Volinike Kogu poolt (30.11.2008 protokoll nr 2); kehtivad 01.01.2009 -31.12.2011)
Muudetud ja vastuvõetud ESLÜ üldkoosoleku poolt 03.04.2010 ja erakorralise üldkoosoleku poolt 09.12.2010
(Kinnitatud EKL Nõukogu poolt 25.05.2011 protokoll nr.14);

Vastuvõetud EKL juhatuse poolt (protokoll 1-05.01.2012), kinnitatud EKL
Volinike koosolekul (protokoll 9-26.09.2012),kehtivad kuni 31.12.2017

SLK aretuse erinõuded kehtivad uuesti alates 1.10.2018
 

1. Alla 2-aastased saksa lambakoerad peavad aretuses kasutamiseks omama:

a) puusaliigestedüsplaasia uuringu tulemust (HD) A, B või C;
b) küünarliigestedüsplaasia (ED) uuringu tulemust 0 või 1.
Koera kellel on küünarliigestedüsplaasia tulemuse on 1 tohib paaritada ainult koeraga, kelle          küünarliigestedüsplaasia uuringu tulemus on 0.
c) näitusetulemust vähemalt hea või "gut" (erinäituselt);
d) koolitustulemust vähemalt ühel alal järgnevatest: KK 2, IPO, SchH/VPG, PJK, FH, IPO-FH, IPO-R

Enne 2-aastaseks saamist võib isast koera aretuses kasutada maksimaalselt kaks korda v.a juhul, kui ta on läbinud aretuskontrolli. Aretuskontrolli läbimise korral piirangut ei ole.

2. Üle 2-aastased saksa lambakoerad peavad aretuses kasutamiseks olema läbinud aretuskontrolli (Körung).

Emast koera võib aretuses kasutada alates 18. elukuust kuni 8 eluaastani (k.a).
Emast koera võib paaritada uuesti, kui eelmine pesakond on saanud 8-kuuseks.
Emast koera, kes on poeginud kaks korda keisrilõikega, ei või enam aretuses kasutada.

Erinõuete muudatused hakkavad kehtima alates 01.01.2011  järgmiselt:
- alates 2009. aastast sündinud koertele 

ESLÜ poolt korraldatavaid aretuskontrolle reguleerivad:

1. Aretuskontrolli eeskiri (kehtiv alates 12.05.2014)

2. Aretuskontrolli läbiviimise kord (kehtiv alates 06.04.2013)

3. Varrukakatse läbiviimise kord

----------------------------------------------------------------------

SV (Saksamaa) aretuskontrolli eeskiri

Eesti aretuskontrolli eeskiri saksa keeles