Eesti Saksa Lambakoerte Ühing otsib uut raamatupidajat või teenusepakkujat alates 01.07.2021.
Omapoolsed pakkumised teenusele ja lisaküsimused palume Teil saata info@saksalambakoer.ee e-postile.

Kuna Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu näol on tegemist MTÜ-ga, siis oleks hea, kui oleksite kursis sellepoolse raamatupidamise erisustega.

Püsige terved!
Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu juhatus