EESTI PEAERINÄITUS  2020

10-11.10.2020 

SAKSA LAMBAKOERTE SERTIFIKAADIÕIGUSEGA ERINÄITUS  

 

Kohtunik: hr. Robert Lang (SV)

 

 


 Varrukamehed:  Janar Klement

 


 

Toimumiskoht:

ESLÜ Tagadi Treeningkeskus kaart


 Näituse FB leht


 Hinnatavad klassid (normaal- ja pikakarvalised):

 

Kutsikad 4-12 kuud (4-6, 6-9, 9-12)

Veteranid üle 8 aasta vanad (kõrgeim võimalik hinne V;  V hindele saab kandideerida koer, kellel on kehtiv aretuskontroll)

Avaklassid (koerad üle 2 a. ilma varrukakatseta; kõrgeim võimalik hinne SG)

Järglasklassid

Noored 12-18 kuud (kõrgeim võimalik hinne SG)

Keskmine klass 18-24 kuud (kõrgeim võimalik hinne SG)

Kasutusklassid (koerad üle 2 a. varrukakatsega; kõrgeim võimalik hinne VA )

Kasvatajaklassid  

 


 Registreerimisajad ja -tasud:

kuni 03.10.2020

                                                           ESLÜ liikmed          mitteliikmed

Kutsikad 4-12 kuud, veteranid

20 EUR

25EUR

12-18,18-24 ja avaklass

30 EUR

35EUR

Kasutusklass

40 EUR

45EUR

Koerad 10+ 

0 EUR

0 EUR

  

   NB ! Enne registreerumist palun tutvu  allpool olevate osalemistingimustega!

Online registreerumine...

Kui registreerimisvormi täitmine õnnestub, siis tuleb selle kohta kinnitus teie e-meilile. Kui kinnitust paari päeva jooksul ei tule, võta palun korraldajatega ühendust!

 

Info: Rain Heinsoo, tel. +372 50 59748 ( EST ), Merike Klement, tel. +372 51 56658 ( ENG ), Veiko Väljas, tel. +372 51 963422 ( RUS ), 

e-mail: show@saksalambakoer.ee

 

Plaanitav ajakava/ Planned Schedule

Laupäev / Saturday,10.10.2020


Kutsikad 4-6 kuud / Puppies 4-6 months
Kutsikad 6-9 kuud / Puppies 6-9 months
Kutsikad 9-12 kuud / Puppies 9-12 months
Veteranid / Veterans
Avaklassid / Open classes

Aretuskontroll / Körung ( varrukamees/ helper- Janar Klement)

Harjutusvarrukas / Official Bitework training

Pühapäev / Sunday, 11.10.2020


Kasutusklassi varrukakatse/ Bitework trial for working classes
Järglasklassid/ Progeny classes
Noorteklassid (12-18) kuud / Junior (12-18) months
Keskmised klassid (18-24 kuud) / Youth classes (18-24) months
Kasutusklassid / Working classes
Kasvatajaklassid / Breeder classes

 

 


 NB! 

 - Koer loetakse näitusele registreerunuks peale registreerimistasu laekumist panka! 
 - Maksmine ja registreerimine peavad olema kooskõlas vastavalt ülaltoodud tähtaegadele.
 - Tasumine toimub ainult ülekannetega! Raha viimane panka laekumise kuupäev on 01.10.2020

 

ESLÜ pangarekvisiidid

Eesti Saksa Lambakoerte Ühing, SEB, arve nr. EE241010022004993000

NB!  Maksekorraldusel palume kindlasti selgituses ära märkida, millisele näitusele registreerite (kuupäev) ja koera nimi.
NB!  Näituse registreerimistasu arvestatakse registreerimise kuupäeva järgi ja näitusemaks tuleb tasuda antud registreerimishinna kehtimise ajal.
NB!  Koerad, kes on küll registreeritud, aga kelle eest on näitusemaks tasumata, näitusel osaleda ei saa. 

----------------------------------------------------- 

Osalemistingimused

 - Kõik koerad peavad olema tätoveeritud või omama mikrokiipi ning olema nõuetekohaselt vaktsineeritud
 - Kõik koerad alates 12 kuu vanusest peavad läbima paugukatse
 - Kõik kasutusklassi koerad peavad läbima varrukakatse

 - Koera registreerimisel kasutusklassi tuleb registreerimislehele lisada koopia tõutunnistusest, tööraamatust, koopia aretuskontrolli tulemuslehest ja koopia FCI või EKL töösertifikaadist !
 - Koeral, kes registreeritakse ava- või kasutusklassi, peab olema ametlikult kinnitatud HD-uuringu tulemus (koopia lisada registreerimislehele)

 Nõutavad dokumendid saata e-meilile show@saksalambakoer.ee

 - Kasvatajaklass registreeritakse näitusele automaatselt vastavalt registreerunud koerte arvule (min 4 koera)
 - Järglasteklass registreeritakse automaatselt vastavalt registreerunud järglaste arvule (min 5 koera)

Näitusele tuleb kaasa võtta:
- koera tõutunnistus
- kehtiv vaktsineerimistõend
- pikk näituserihm ja kauss ning joogivesi koerale!

  ESLÜ jätab endale õiguse teha vajadusel muudatusi kohtuniku ja varrukameeste osas! 

Näituse tulemusi arvestakse ESLÜ aasta parimate arvestuses, milles osalemiseks peab koera omanik olema ESLÜ liige ja koer EST registris.

Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu Aasta Parima Tiitlivõistluse eeskiri

Erinäituse statuut

Lisainfo:

ESLÜ koduleht:  http://www.saksalambakoer.ee 
e-post: show@saksalambakoer.ee