22.10.2006
ESLÜ korraldas: ESMAKORDSELT EESTIS  FH (jäljekoerte katse) VÕISTLUSED

Kokkuvõte  FH lühiseminarist  ja võistlejate instrueerimisest 21.oktoobril 
K
ohtunik hr. Seppo Hursti (Soome):

FH nõuab koeralt keskendumisvõimet ja instinktitaseme kestvust.
Omanikult nõuab treenimisel kannatlikkust.

Hindamisest

-  FHd hinnatakse pisut teisiti kui IPO jälge, kuna jälg on tunduvalt pikem ja vanem (FH1 – 1200 sammu, FH2 – 1800 sammu, jäljevanus 3 tundi).
-  Hinnatakse koera tahet ajada jälge algusest lõpuni.
-  Ideaalis läbib koer  kogu jälje ühtlase tempoga, ka nurgad.
-  Koer peab töötama intensiivselt, nina maapinna lähedal.
-  Hinnatakse osadena jälje alustamine ja esimene sirge, esimene nurk ja teine sirge, teine nurk ja kolmas sirge jne. kuni jälje lõpuni.
-  Esemete näitamise eest on sarnaselt IPO/SchH jäljega ka FH jäljel võimalik saada 20p, kuid kuna esemeid on jäljel rohkem(FH1 – 4 eset, 4 X 5 punkti.  FH2 – 7 eset, 6 X 3 punkti, 1 X 2 punkti), siis iga ese üksikult annab FHs  vähem punkte kui IPOs/SchH-s – sellest tulenevalt eseme näitamisel väiksemate ebakorrektsuste eest kaotab vähem punkte kui IPO-s/SchH-s.
-  Esemete vale teatamise eest võetakse maha pooled eseme näitamise eest saadavad punktid. FH1 – miinus 2 p; FH2 – miinus 1,5 p.
-  Kui koer katkestab jäljeajamise, võib anda uue käsu, kuid mingil juhul ei või käega jälge osutada.
-  Kui koer kaotab jälje, läheb jäljenööri pikkuse võrra jäljelt kõrvale ja koerajuht koera takistab, ei katkestata esimesel korral sooritust. (vähendatakse punkte). Kui koerajuht takistab koera teist korda, sooritus katkestatakse.
-  Vajadusel võib anda nurgas lisakäsu, see vähendab punkte, kuid sooritus võib jätkuda.

Esimesel aastal, kui FH Soomes koolitusalana kasutusele võeti, otsustas kohtunike kogu, et ristuva jälje puhul tehakse mõningad mööndused selleks, et anda koerajuhtidele võimalus uude koolitusalasse sisseelamiseks. Kohtunik Seppo Hursti teeb samad mööndused ka esimesel FH võistlusel Eestis.

- Kui koer läheb ristuvat jälge ajama, annab kohtunik sellest võistlejale märku, võistleja saab võimaluse koer õigele jäljele juhtida. Kuid ei tohi seda teha käega koerale jälge osutades. Kui koer läheb järgmist ristuvat jälge ajama, sooritus katkestatakse.

Jäljetöö

- Koera jäljele panek – nagu IPOs/SchH-s.
- Jäljevarustus – nagu IPOs/SchH-s.
- FH1 – alustatakse jäljemärgist nagu IPOs/SchH-s.
- FH2 – sooritusaega hakatakse lugema, kui koer alustab otsimist jäljealgusalal. Jäljealguse eseme leidmiseks on aega 3 min.
-  FH2 – alustatakse märgitud alalt 20 X 20 sammu, koer peab sellelt alalt iseseisvalt leidma jäljealgust märkiva eseme.
- Koer ei pruugi jäljealguseset eset  näidata, võib kohe jäljeleajamist alustata.
- Koera tööd jäljealgusalal ei hinnata.
- Jäljealgust märkiva eseme teatamist ei hinnata. (kaheksas ese)
- FH2 – rihma võib jäljetööks koera jala või kõhu alt läbi seada peale seda, kui koer on märkinud jäljealguseseme.
- FH2 hindamine algab, kui koer võtab jälje peale jäljealguseset.
- Ideaalis näitab koer eset nii, et see jääb lamava koera esikäppade vahele.
- Esemelt võib koera uuesti jäljele saata nii koera kõrval seistes kui tema taha minnes.

Puhkepaus

- Jäljel on lubatud puhkepaus(id), kuid selleks peab eelnevalt kohtunikult luba küsima.
- Koos puhkepausi(de) ga peab sooritus mahtuma reeglites ette nähtud ajalimiiti.
- Kui puhkepaus on viimasel sirgel ja kell kukub, lubatakse sirge lõpuni ajada ja tulemust arvestatakse.
- Koerajuht võib jäljele kaasa võtta vajaliku (vesi, kauss, rätik koera nina puhastamiseks) – kaasavõetavat tuleb raporti käigus kohtunikule näidata.
- puhkepausid on kõige loogilisemad esemel, aga lubatud ka mujal.
- Koer ei pea pausi ajal tingimata lamama, võib näiteks seistes juua. Ringiliikumine, mängimine vms. pole lubatud.
- Paus mõeldud eelkõige selleks, et koeral oleks võimalik puhastada oma ninasõõrmed, eelkõige on vajalik see kuuma ilmaga kuivades tingimustes.

Lisaks:

- FCI selleaastasel konverentsil tuli ettepanek muuta FH2 jäljealgusala (20 X 20 sammu) hinnatavaks, see hääletati maha.
- Pinnase muutumine ja tee ületamine on reeglites küll kirjas, kuid praktikas seda üldjuhul ei kasutata (ka MM-il) kuna võimatu oleks kõigile võistlejatele võrdseid tingimusi luua.
- 2005. aastal võistles Soome FH Meistrivõistlustel  23 koera, sel aastal vaid 16. Kindlasti oleks Soomes alal rohkem harrastajaid, kui oleks rohkem korraldajaid. Korraldada raske, kuna probleeme põldude leidmisega.

FH võistluseeskirjad