EESTI PEAERINÄITUS 2019

03-05.05.2019 

SAKSA LAMBAKOERTE SERTIFIKAADIÕIGUSEGA ERINÄITUS  

 Peaeri2019.jpg

       WUNDERSTERN ELMEZZI 

 

Kohtunik:

hr. Marco Oßmann (SV)  


 Varrukamehed:  


 Toimumiskoht:

Tagadi Treeningkeskus kaart


 Näituse FB leht


Näituse tulemusi arvestakse ESLÜ aasta parimate arvestuses, milles osalemiseks peab koera omanik olema ESLÜ liige ja koer EST registris.

Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu Aasta Parima Tiitlivõistluse eeskiri 

 

Hinnatavad klassid (normaal- ja pikakarvalised):

Kutsikad 4-12 kuud (4-6, 6-9, 9-12)

Veteranid üle 8 aasta vanad (kõrgeim võimalik hinne V;  V hindele saab kandideerida koer, kellel on kehtiv aretuskontroll)

Järglasklassid

Noored 12-18 kuud (kõrgeim võimalik hinne SG)

Keskmine klass 18-24 kuud (kõrgeim võimalik hinne SG)

Avaklassid (koerad üle 2 a. ilma varrukakatseta; kõrgeim võimalik hinne SG)

Kasutusklassid (koerad üle 2 a. varrukakatsega; kõrgeim võimalik hinne VA )

Kasvatajaklassid 


 Registreerimisajad ja -tasud:

   kuni 24.04.2019

 

ESLÜ liige

mitteliige

Kutsikad ja veteranid

20 EUR

25 EUR

12-18,18-24 ja avaklass

30 EUR

35 EUR

Kasutusklass

40EUR

45 EUR

Veteranid 10+

0 EUR

0 EUR

  

SV Wesenstest ( )

ESLÜ liige*

mitteliige

 

 

  * - liikmed peavad olema koerajuht kui ka koera omanik

 

Osalemistingimused:

 - Kõik koerad peavad olema tätoveeritud või omama mikrokiipi ning olema nõuetekohaselt vaktsineeritud

 - Kõik koerad alates 12 kuu vanusest peavad läbima paugukatse
 - Kõik kasutusklassi koerad peavad läbima varrukakatse

 - Koera registreerimisel kasutusklassi tuleb registreerimislehele lisada koopia tõutunnistusest, tööraamatust, koopia aretuskontrolli tulemuslehest ja koopia FCI või EKL töösertifikaadist !
 - Koeral, kes registreeritakse ava- või kasutusklassi, peab olema ametlikult kinnitatud HD-uuringu tulemus (koopia lisada registreerimislehele)

 Nõutavad dokumendid saata e-meilile show@saksalambakoer.ee

 - Kasvatajaklass registreeritakse näitusele automaatselt vastavalt registreerunud koerte arvule (min 4 koera)
 - Järglasteklass registreeritakse automaatselt vastavalt registreerunud järglaste arvule (min 5 koera)

Näitusele tuleb kaasa võtta:
- koera tõutunnistus
- kehtiv vaktsineerimistõend

ESLÜ jätab endale õiguse teha vajadusel muudatusi kohtuniku ja varrukameeste osas! 

Online registreerumine...

Kui registreerimis vormi täitmine õnnestub siis tuleb selle kohta kinnitus teie e.mailile. Kui kinnitust ei tule paaripäeva jooksul siis palun võta korraldajatega ühendust! 

Info: Rain Heinsoo, tel. +372 50 59748 ( EST ), Merike Klement, tel. +372 51 56658 ( ENG ), Veiko Väljas, tel. +372 51 963422 ( RUS ), 

e-mail: show@saksalambakoer.ee

NB! - Koer loetakse näitusele registreerunuks peale registreerimistasu laekumist panka! 

 - Maksmine ja registreerimine peavad olema kooskõlas vastavalt ülaltoodud tähtaegadele.
 - Tasumine toimub ainult ülekannetega! Raha viimane panka laekumise kuupäev on 26.04.2019

ESLÜ pangarekvisiidid

Eesti Saksa Lambakoerte Ühing, SEB, arve nr. EE241010022004993000

NB!  Maksekorraldusel palume kindlasti selgituses ära märkida, millisele näitusele registreerite (kuupäev) ja koera nimi.
NB!  Näituse registreerimistasu arvestatakse registreerimise kuupäeva järgi ja näitusemaks tuleb tasuda antud registreerimishinna kehtimise ajal.
NB!  Koerad, kes on küll registreeritud, aga kelle eest on näitusemaks tasumata, näitusel osaleda ei saa. 

----------------------------------------------------- 

Planeeritav ajakava:

03.05.2019

SV Wesenstest 

Aretuskontroll

04.05.2019

Kutsikad 4-12 kuud ( 4-6, 6-9, 9-12 )

Avaklass

Veteranid

Proovivarrukas kasutusklassis osalevatele koertele

05.05.2019

Varrukakatse

Järglasklassid

Noored 12-18 kuud 

Keskmised klassid 18-24 kuud 

Kasutus klassid

Kasvataja klassid

 

PURINA.jpg     GH_landscape_ENG_rgb.jpg