ESLÜ ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK

Aeg:    15.04.2017

Koht:   Rahumäe Põhikool, Vabaduse pst.50, Tallinn

Algus: 14.00

 

Volituste esitamine ja kohalolijate registreerimine kell 13.30 – 13.50

Erakorralise üldkoosoleku volitus:     PDF     WORD

Volituse võib anda kaasa volitatud liikmele või saata hiljemalt 13.04.2017.a. skaneerituna või digiallkirjastatuna meilile info@saksalambakoer.ee

NB! Volitustega liikmetel palume kohal olla ja registreeruda vähemalt 30 minutit enne koosoleku algust!

 

PÄEVAKORD:

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine
2. Juhatuselt aru pärimine senise tegevuse osas
3. Uute juhatuse liikmekandidaatide tutvustus
4. Paus 15 min
5. Kõigi juhatuse liikmete ja juhatuse asendusliikmete tagasikutsumine
6. Uute juhatuse liikmete ja juhatuse asendusliikmete valimine
7. Toimkondade aruanded

                        Koolitustoimkonna tegevusaruanne 2016
                        Näitusetoimkonna tegevusaruanne 2016
                        Aretus- ja järelkasvu toimkonna tegevusaruanne 2016
                        Majandustoimkonna tegevusaruanne 2016

8. Revisjonikomisjoni aruanne 2016
9. Majandusaasta 2016 aruanne ja selle kinnitamine
    Audiitori järeldusotsus ESLÜ 2016.a majandusaruandele
10. Eeskirjade muudatusettepanekud

                       Aretuse erinõuded
                       Erinäituse statuudi muudatusettepanek 2017 
                       Erinäituse statuudi  muudatusettepanek 2 2017 
                       ESLÜ Aasta Parima Tiitlivõistluse eeskirja parandusettepanekud

11. Revisjonikomisjoni liikme tagasiastumisavaldus
12. Uue revisjonikomisjoni liikme valimine
13. Sõnavõtud (registreerida enne koosoleku algust)