ESLÜ ÜLDKOOSOLEK

Aeg: 07.aprill 2018

Koht: Tagadi treeningkeskuse uus maja

Algus: 17:00

 

Volituste esitamine ja kohalolijate registreerimine kell 16.30

Üldkoosoleku volitus:  WORD   PDF

 

Volitused palun saata hiljemalt 06.04.2018.a. skaneerituna või digiallkirjastatuna meilile info@saksalambakoer.ee

NB! Volitustega liikmetel palume kohal olla ja registreeruda vähemalt 30 minutit enne koosoleku algust!

 

PÄEVAKORD:

 1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine
 2. Toimkondade aruanded

                        Koolitustoimkonna tegevusaruanne 2017
                        Näitusetoimkonna tegevusaruanne 2017
                        Aretus- ja järelkasvu toimkonna tegevusaruanne 2017
                        Majandustoimkonna tegevusaruanne 2017

 1. Revisjonikomisjoni aruanne 2017
 2. Majandusaasta 2017 aruanne ja selle kinnitamine
 3. Eeskirjade muudatusettepanekud
   - põhikirja muudatusettepanek  (Jaan Kotkas)
   - saksa lambakoerte aretuseeskiri (juhatus)
   - aretuse erinõude ettepanek  (Aretuse erinõude kehtestamise taotlus)  (juhatus)
   - erinäituse statuudi parandusettepanek (Rain Heinsoo)
   - põhikira muudatusettepanek (Meeli Puusepp)
   - tiitlivõistluse eeskirja (parimate arvestus) muudatusettepanek (Meeli Puusepp)
 4. Juhatuse liikmete tagasiastumisavaldused seoses ametiaja lõppemisega
 5. Uue juhatuse liikmekandidaatide tutvustus
 6. Uue juhatuse valimine
 7. Revisjonikomisjoni liikmete tagasiastumisavaldused seoses volituste lõppemisega
 8. Uue revisjonikomisjoni liikmete tutvustus
 9. Uue revisjonikomisjoni valimine
 10. Asendusliikmete tagasiastumisavaladused seoses volituste lõppemisega
 11. Uute asendusliikmete tutvustus
 12. Uute asendusliikmete valimine
 13. Sõnavõtud (registreerida enne koosoleku algust Felor Sepp´a juures)