ESLÜ ÜLDKOOSOLEK

Aeg: 13.04.2019

Koosoleku koht: Tagadi treeningkeskuse peamaja

Algus: kell 15:00

 

Kohalolijate registreerimine ja volituste esitamine alates kell 14:30

Üldkoosoleku volikiri:  WORD   PDFVolitused palun saata hiljemalt 12.04.2019 skaneerituna või digiallkirjastatuna meilile info@saksalambakoer.ee

NB! Volitustega liikmetel palume kohal olla ja registreeruda vähemalt 30 minutit enne koosoleku algust.

 

Päevakord:

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine
2. Toimkondade aruanded
     Koolitustoimkonna tegevusaruanne 2018
     Näitusetoimkonna tegevusaruanne 2018
     Aretus- ja järelkasvu toimkonna tegevusaruanne 2018
     Majandustoimkonna tegevusaruanne 2018
3. Revisjonikomisjoni aruanne 2018
4. Majandusaasta 2018 aruanne ja selle kinnitamine
5. Eeskirjade muudatusettepanekud
6. Juhatuse liikme tagasiastumisavaldus (Agle Oissar)
7. Sõnavõtud (registreerida enne koosoleku algust Felor Sepp´a juures)