ESLÜ ÜLDKOOSOLEK

Aeg: 13.04.2019

Koosoleku koht: Tagadi treeningkeskuse peamaja

Algus: kell 15:00

 

Kohalolijate registreerimine ja volituste esitamine alates kell 14:30

Üldkoosoleku volikiri:  WORD   PDF



Volitused palun saata hiljemalt 12.04.2019 skaneerituna või digiallkirjastatuna meilile info@saksalambakoer.ee

NB! Volitustega liikmetel palume kohal olla ja registreeruda vähemalt 30 minutit enne koosoleku algust.

 

Päevakord:

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine
2. Toimkondade aruanded
     Koolitustoimkonna tegevusaruanne 2018
     Näitusetoimkonna tegevusaruanne 2018
     Aretus- ja järelkasvu toimkonna tegevusaruanne 2018
     Majandustoimkonna tegevusaruanne 2018
3. Revisjonikomisjoni aruanne 2018
4. Majandusaasta 2018 aruanne /muudetud/ ja selle kinnitamine
5. Eeskirjade muudatusettepanekud
    ESLÜ tiitlivõistluste eeskirja parandusettepanek ja sama eeskirja punktitabel 2 parandusettepanek  (juhatus)
    ESLÜ tiitlivõistluste eeskirja parandusettepanek (Meeli Puusepp)
6. Juhatuse liikme tagasiastumisavaldus (Agle Oissar)
7. Sõnavõtud (registreerida enne koosoleku algust Felor Sepp´a juures)