ESLÜ ÜLDKOOSOLEK

Aeg: 23.05.2020

Koosoleku koht: Tagadi Koerte Treeningkeskuse peamaja

Algus: kell 13:00

 

Kohalolijate registreerimine ja volituste esitamine alates kell 12:15

Üldkoosoleku volikiri:  WORD   PDFVolitused palun saata hiljemalt  21.05.2020 skaneerituna või digiallkirjastatuna meilile info@saksalambakoer.ee

NB! Volitustega liikmetel palume kohal olla ja registreeruda vähemalt 30 minutit enne koosoleku algust.

 

Päevakord:

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine
2. Toimkondade aruanded
     Koolitustoimkonna tegevusaruanne 2019
     Näitusetoimkonna tegevusaruanne 2019
     Aretus- ja järelkasvu toimkonna tegevusaruanne 2019
     Majandustoimkonna tegevusaruanne 2019
3. Revisjonikomisjoni aruanne 2019
4. Majandusaasta 2019 aruanne ja selle kinnitamine
5. Eeskirjade muudatusettepanekud
6. Uue juhatuse valimine (uued juhatuse liikme kandidaadid esitada kirjalikult hiljemalt 04.04.2020 meilile info@saksalambakoer.ee )
7. Uue revisjonikomisjoni valimine
8. Sõnavõtud (registreerida enne koosoleku algust Felor Sepp´a juures)

NB! Kõik päevakorra punktide 2, 3 ja 4 puudutavad küsimused esitada kirjalikult hiljemalt 16.05.2020 ühingu meilile info@saksalambakoer.ee, et saaksime need ka koosoleku vastavate punktide juurde lisada.