ESLÜ ÜLDKOOSOLEK

Aeg: 27.06.2017

Koht: Tagadi koolitusplats, Sisaliku tee, Harjumaa

Algus: 18.00

 

Volituste esitamine ja kohalolijate registreerimine kell 17.30 – 17.50

Üldkoosoleku volitus:   word   pdf 

 

Volituse võib anda kaasa volitatud liikmele või saata hiljemalt 25.06.2017.a. skaneerituna või digiallkirjastatuna meilile info@saksalambakoer.ee

NB! Volitustega liikmetel palume kohal olla ja registreeruda vähemalt 30 minutit ennem koosoleku algust!

 

PÄEVAKORD:

  1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine
  2. Eeskirjade muudatusettepanekud:
    Aretuse erinõude ettepanek
    Varrukakatse näitusel ettepanek
  3. Sõnavõtud (registreerida enne koosoleku algust)