ESLÜ ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK

Aeg: 23.oktoober 2018

Koht: Tagadi treeningkeskuse uus maja

Algus: 19.00

 

Volituste esitamine ja kohalolijate registreerimine kell 18.30

Üldkoosoleku volitus:    Word   pdf

 

Volitused palun saata hiljemalt 22.10.2018.a. skaneerituna või digiallkirjastatuna meilile info@saksalambakoer.ee.

NB! Volitustega liikmetel palume kohal olla ja registreeruda vähemalt 30 minutit enne koosoleku algust!

 

PÄEVAKORD:

  1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine
  2. Eeskirjade muudatused seoses rahvusvaheliste eeskirjade muudatustega

- aretuse erinõuded: parandusettepanek

- aretuskontrolli eeskiri: parandusettepanek

- erinäituse statuut:  parandusettepanek

- Eesti Saksa Lambakoerte Universaalvõitja võistluse eeskiri: parandusettepanek