ESLÜ üldkoosolek
9.03.2024

Aeg: 09.03.2024
Algus: kell 11:00
Kohalolijate registreerimine ja volituste esitamine alates kell 10:30
Koht: Tagadi treeningkeskuse peamaja

Üldkoosoleku volikiri: pdf formaadis word formaadis

Volitused palume saata hiljemalt 07.03.2024 skaneerituna või digiallkirjastatuna meilile info@saksalambakoer.ee

NB! Volitustega liikmetel palume kohal olla ja registreeruda vähemalt 30 minutit enne koosoleku algust!

Päevakord:
1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine
2. ESLÜ aretuskontrolli eekirjade muudatusettepanek
3. Toimkondade aruanded
Koolitustoimkonna tegevusaruanne 2023
Näitusetoimkonna tegevusaruanne 2023
Aretus- ja järelkasvu toimkonna tegevusaruanne 2023
Revisjonikomisjoni aruanne 2023 ja selle kinnitamine
2023 majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine. Küsimused raamatupidajale aruande kohta palume esitada hiljemalt 04.03.2024 kirjalikult meilile eve.pungas@gmail.com. Hilisematele küsimustele ei ole võimalik vastata.
4. Kodulehel oleva 2024 aasta ürituste kalendri puudused – Eve Pungas
5. Saksa lambakoera aretuse erinõuete kehtivuse pikendamine
6. ESLÜ juhatuse liikmete valimine
7. ESLÜ revisjonikomisjoni liikmete valimine
8. Sõnavõtud (registreerida enne koosoleku algust)

 

Üldkoosolekule ettevalmistatud päevakorra punkte on võimalik lisada kuni 23. veebruarini. Selleks saata materjalid info@saksalambakoer.ee

Peasponsor

Toetajad

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
LinkedIn
Share
Instagram