Privaatsuspoliitika

MTÜ Eesti Saksa Lambakoerte Ühing väärtustab enda liikmeid, kliente ja töötajaid ning teeb kõik selleks, et nende isikuandmed oleksid seaduslikult ja turvaliselt töödeldud, sealhulgas kaitstud volitamata juurdepääsu ja edastamise eest. MTÜ Eesti Saksa Lambakoerte Ühing töötleb isikuandmeid järgnevate põhimõtete alusel.

  1. Isikuandmete töötlemisel lähtub MTÜ Eesti Saksa Lambakoerte Ühing Eestis kehtivatest õigusaktidest, kehtivatest näituste, võistluste eeskirjades ja sõlmitud lepingutest. Andmeid töödeldakse ulatuses, mis on vajalik lepingute ja eeskirjade täitmiseks ja klientide teenindamiseks.
  2.  MTÜ Eesti Saksa Lambakoerte Ühing järgib oma igapäevategevuses isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalse teabe saladuses hoidmise põhimõtteid.
  3. MTÜ Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu töötajad on isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalse teabe saladuses hoidmise kohustusest teadlikud ning vastutavad selle täitmise eest.
  4. MTÜ Eesti Saksa Lambakoerte Ühing töötleb isikuandmeid kindlaksmääratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Isikuandmed on piisavad ja asjakohased ega ole nende töötlemise eesmärkide suhtes liiased.
  5. MTÜ Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu jaoks on isikuandmete terviklus ja selle tagamine klientide teenindamiseks ülioluline. Töötlemise eesmärgi seisukohast valed isikuandmed kustutatakse või parandatakse.
  6. MTÜ Eesti Saksa Lambakoerte Ühing kaitseb talle usaldatud isikuandmeid igasuguse volitamata või ebaseadusliku juurdepääsu ja töötlemise eest.
  7. MTÜ Eesti Saksa Lambakoerte Ühing rakendab isikuandmete kaitse tagamiseks asjakohaseid füüsilisi, organisatoorseid ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.
  8.  MTÜ Eesti Saksa Lambakoerte Ühing ei edasta isikuandmeid (sh salvestisi) teistele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete edastamise kohustus tuleneb õigusaktist või andmete edastamiseks on andmesubjekt andnud enne nõusoleku.
  9. Kui inimene on esitanud oma isikuandmed MTÜ Eesti Saksa Lambakoerte Ühingule, on tal võimalik saata e-posti aadressile info[at]saksalambakoer.ee digitaalselt allkirjastatud päring oma andmetega tutvumiseks samuti on tal õigus nõuda valede andmete paranadamist, pöördudes selleks MTÜ Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu poole. Üldised küsimused andmekaitse kohta on võimalik esitada MTÜ Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu juhatusele e-posti aadressile  info[at]saksalambakoer.ee 

Peasponsor

Toetajad

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
LinkedIn
Share
Instagram