Nõuded WUSVi IP maailmameistrivõistlustel osalemiseks

Alate 2023 aastast on nõutud osalevatelt koertelt ka näituse hinne. Põhjuseks, et maailmameistrivõistlused täidavad olulist rolli aretuses. Lisaks saavutustele koeraspordis peaksid meie koerad vastama kõikidele WUSVi aretuskava nõuetele.

Väljavõte 01.2023 kehtima hakanud eeskirjast:

Üldsätted

WUSVi Maailmameistrivõistlused IP-s põhinevad kombineeritud paigutusel vastavalt WUSVi
Rahvusvahelisele katsetasemele 3 (käesoleval hetkel IGP3 analoog)
Jälg
Kuulekus
Kaitse

Osaleda saavad ainult koerad, kes valiti seda tegema oma päritoluriigi rahvusliku organisatsiooni poolt
(RO). Osalevad koerad peavad olema sooritanud WUSV IP3/IGP3 katse ajavahemikus eelmistest WUSVi
maailmameistrivõistlusest kuni järgmiste WUSVi maailmameistrivõistluseni. Nimetatud katsetel peab
mõlemal juhul olema koerajuht sama. Minimaalne tulemus, mida osalejatelt nõutakse on 250 punkti,
igal osaalal vähemalt 80 punkti.
Igal osalejal peab olema WUSVi poolt tunnustatud tõutunnistus.

HD ja ED puhul tuleb esitada SV/WUSVi poolt tunnustatud hindaja hinnang ”normal”, ”fast normal”,
”noch zugelassen”, FCI analoog A, B, C ja 0 või 1. Nimetatud nõue kehtib koertele, kes on sündinud alates 1.jaanuarist 2018.


Lisaks sellele, tuleb esitada näituse kirjeldus, vähemalt hindele ”hea”, mis on saadud
vähemalt 12 kuusele koerale. See nõue kehtib koertele, kes on sündinud alates 1. jaanuarist 2020.

Iga rahvuslik organisatsioon võib registreerida 5-st liikmest koosneva võistkonna, pluss üks asendus.
Lisaks neile lubatakse võistlema eelmise aasta meister (koer ja koerajuht).

Iga koerajuht võib osaleda ühe koeraga.

Hindamine
1) Maksimaalne võimalik punktisumma on 300
2) Juhul kui tegemist on viigiga, antakse paigutus vastavalt katse reeglitele.

Võistkondlikud tulemused

Võistkondliku tulemuse jaoks võetakse arvesse iga rahvusliku organisatsiooni kolme (3) parima koera
tulemused.

Peasponsor

Toetajad

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
LinkedIn
Share
Instagram